آپولو بلاگ

اینستاگرام و دیگر هیچ ...

نظرسنجی در استوری اینستاگرام

نظرسنجی در استوری اینستاگرام

نظر سنجی در استوری اینستاگرام Instagram Poll


شما به عنوان یک کاربر اینستاگرام که به صورتشخصی ، در قالب یک فروشگاه و یا یک شرکت در اینستاگرام فعال هستید ممکن است دررابطه با یک موضوع و یک چالشی دوست داشته باشید ازنظرات فالوورهای خود اطلاع پیدا کنید ، هم اکنون اینستاگرام این امکان رابا عنوان poll به استوری اضافه نموده است.

این امکان بسیار ساده و جذاب  به اکانت های فروشگاهی جهت شناخت سلیقه مشتریانو به اکانت های شخصی جنبه سرگرمی و به اکانت های شرکتی جهت شناخت نیازهای بازارکمک بسیار زیادی می کند.

اینستاگرام با اضافه نمودن این امکان به استوریباعث هر چه جذاب تر شدن این امکان و پر طرفدار کردن آن شده است و کاربران بسیار زیادیتوانسته اند با توجه به این امکان و به دنبال آن شناخت نیاز بازار و سلیقه کاربرانکسب و کار خود را رونق دهند و در نهایت با افزایش محبوبیت ، افزایش فالوور ، افزایش لایک و ویو کسب و کار خود را ارتقاء دهند .شما به عنوان مدیر یک پیج می توانید با بهاشتراک گذاری نظرسنجی های مختلف به اهداف بازاریابی خود کمک کنید و نظرات مخاطبانخود را جمع آوری و یک راه تعاملی بسیار ساده و جذاب بین شما و فالوورهایتان ایجاد نمایید ، شما می توانید ایده ها ، تصمیمات و برنامه های آینده پیش رو را از این طریقبه اشتراک گذاشته و نظرات کاربران را دریافت نمایید و تا حدودی از نحوه استقبالفالوورها از تصمیمات ، ایده ها و محصولات جدید مطلع شود که کمک بسیار زیادی در تصمیماتآتی و آینده کسب و کار شما می کند.


آموزش ایجاد نظرسنجی دراستوری اینستاگرام
مراحل بسیار ساده است و تنها شما باید ایده هاینابی در ذهن داشته باشید تا بتوانید نظرسنجی خود را جذاب و چالشی کنید.


- پس از انتخاب تصویر مناسب برای قرار دادن در استوری در گزینههای موجود برای ادیت گزینه pollرا انتخاب کنید.-  پس از انتخاب این گزینه می توانید سوال خود را تایپ و همچنیندو گزینه برای پاسخ تعیین نمایید ، شما می توانید برای هر چه جذاب تر شدن نظرسنجیاز ایموجی ها نیز استفاده نمایید.در نهایت نیز با ابزارهای رنگ و تراز بندی چیدمانمورد نظر خود را انجام و استوری خود را اضافه نمایید.

فالوورها و بازدید کنندگان استوری شما می توانندبا مشاهده نظرسنجی ، پاسخ خود را انتخاب و پس از آن در همان لحظه آمار ثبت شده قبلی را نیز بر اساس درصد مشاهده کنند و شما هم می توانید به صورت لحظه ای  آمار بازدید از استوری خود را به همراه آمارنظرسنجی ملاحظه نمایید.

اینستاگرام با توجه به مشاهده و آنالیز رفتارهای کاربران خود روز به روز ابزارها و امکانات بسیار زیادی را در اختیار آنها قرار می دهد و شما می توانید از این امکانات بهترین استفاده را برای افزایش فالوور ، افزایش لایک و ویو صفحه و پست های خود نمایید که قطعا این روال به رشد کسب و کار شما می انجامد.

نوشتن کامنت :