IGTV امکان جدید اینستاگرام
اینستاگرام از پس از افزایش زمان ویدیو های خود از 30 ثانیه به یک دقیقه هم اکنون از امکان جدیدی رونمایی کرده که IGTV نام دارد و به کاربران اجازه می دهد ویدیوهایی بین ده دقیقه تا یک ساعت تهیه و بارگذاری نمایند. •••