آموزش فعالسازی ورود دو مرحله ای در اینستاگرام
با توجه به اهمیت روز افزون امنیت در شبکه های اجتماعی ، اینستاگرام امکان ورود دو مرحله ای را به برنامه اضافه نموده است ، در این مقاله آموزش فعالسازی این امکان ارائه می گردد. •••